Bengt Hallberg Carlsen

Heisan. Ja, jeg er veldig fornøyd med både behandling og kundeservice hos Miladent. Inntrykket jeg har er at både tannlege, tannpleier og tanntekknikere har ett meget høyt nivå. Dette har jeg også formidlet videre til venner og familie. Jeg kan med sikkerhet si at på bakgrunn av mine erfaringer så er det foreløpig 3 stk. i min vennekrets som har bestemt seg for å reise ned til Gdnansk for å få behandling. Når det er sagt, så er den kosmetiske biten av min behandling langt over forventningene. Meget bra. Jeg har derimot hatt litt vondt i en tann som både er skiftet plumbe, og som ligger i kontakt med en bro. Jeg håper og tror at det stabiliserer seg og at det vil gå over snart. Kort summert: jeg er veldig fornøyd.
Med vennelig hilsen Bengt Hallberg Carlsen