Refusjon fra HELFO

Enkelte tilstander/tilfeller kvalifiserer for refusjon fra HELFO

Tannklinikken EuroMiladent hjelp til utsteder på forespørsel de nødvendige skjemaer og dokumentasjon som du behøver for å søke refusjon fra HELFO. Derimot, er det pasienten som sender søknad til HELFO om refusjon for tannbehandlingsutgiftene etter folketrygdlovens regler, som selv må sørge for å legge ved dokumentasjon på at behandlende tannlege/spesialist har nødvendige.

*HELFO behandler hvert krav individuelt og vurderer om vilkårene i folketrygdloven er oppfylt i den enkelte sak. Vi gjør oppmerksom på at ingen kan garantere full refusjon på vegne av HELFO. Det er HELFO som har vedtakskompetanse når det gjelder refusjon for tannbehandling, og hver enkelt søknad vurderes individuelt opp mot vilkårene i folketrygdloven.

Informasjon fra HELFO om refusjon av utgifter til tannlegebehandling – trykk her

Skjema «Krav om refusjon for tannbehandling mottatt i et annet EØS-land» – trykk her

Rundskriv I-7/2011 Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017trykk her

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

 

§ 1 stønadsberettiget undersøkelse og behandling
Etter folketrygdloven § 5–6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende tilstander/tilfeller:

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen forøvrig
 4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeve

KONTAKT kontakt-elips         euro@miladent.eu